1 July 2020 – Covid 19 – Updated SOPs for all sectors by MKN

Covid 19 – Updated SOPs for all sectors by MKN

pua_20200610_PUA179

pua_20200610_PUA180 

9.6.2020 Peraturan-Peraturan Kompaun (No. 7) (1)

1 – Pengenalan SOP Pembukaan Semula Ekonomi MKN

1.2 – Senarai Aktiviti yang Dilarang – MKN _ 10 Jun 2020

3 – Pengangkutan dan Logistik MOT

4- Makanan KWP_ 10 JUN 2020

5_Perkhidmatan_Ikhtisas_&_Profesional_MITI_10_Jun_2020

6- Sosial Kementerian Perpaduan Negara

7- Perkhidmatan dan Pelbagai KSM

8 – Peruncitan KPDNHEP_ 10 JUN 2020

9 – Ar-Rahnu dan Koperasi Kredit MEDAC_ 10 JUN 2020

10 – Agrikomoditi MPIC_ 10 JUN 2020

11 – Kewangan MOF

12 – Industri Pertahanan MINDEF

13 – Tenaga,_Perhutanan,_Mineral_dan_Hidupan_Liar_KETSA_10_Jun_2020

14 – Pendidikan KPM Final_ 10 Jun 2020

15 – Pertanian dan Makanan – MOA _ 10 Jun 2020

16 – Komunikasi dan Teknologi Maklumat – KKMM _ 10 Jun 2020

17 – Pelancongan, Seni & Budaya MOTAC

18 – Pembinaan – KKR _ 10 JUN 2020

19 – Kawalan Keselamatan Swasta – KDN _ 10 Jun 2020

20_Kebersihan_Keselamatan,_Perumahan_Strata,_Makanan&_Kewangan_KPKT

21- Perubatan – KKM _ 10 Jun 2020

22 – R&D dan Makmal Ujian MOSTI

23 – Penjagaan Sosial KPWKM_ 10 JUN 2020 V2

24_Perkhidmatan_Konsular,_Protokol_dan_Operasi_KLN_Final_09062020 (1)

25 – Alam Sekitar KASA_ 10 JUN 2020

26 – Guaman-BHEUU_10 Jun 2020

27 – Minyak and Gas PETRONAS _ 10 Jun 2020

28 – Road to Tokyo – KBS _ 10 Jun 2020

29 – Rumah Ibadah Kementerian Perpaduan Final

30 – Sukan & Rekreasi – KBS _ 10 Jun 2020

31_Industri_Kreatif_rakaman_&_pengembaran_KKMM_10_JUN_2020

32_SOP_Sektor_Kewangan_Jualan_dan_Pemasaran_di_Luar_Premis_10_Jun

33 – Pengajian Tinggi – KPT _ 10 Jun 2020

34-Temuduga dan Ujian Fizikal SPA_ 30 JUN 2020 (1)

35-RUMAH IBADAT BUKAN ISLAM _ dikemaskini pada 24 jun 2020

36-PERSIDANGAN, AGM_30 JUN 2020- v2

37-Pelancongan Kesihatan_ 29 JUN 2020

38-PELAKSANAAN SRS_ dikemaskini pada 24 Jun 2020

39-PAWAGAM & INDUSTRI KREATIF_ 24 JUN 2020

40-MOHR Perkhidmatan ILK (Awam & Swasta)_ 30 JUN 2020

41-Majlis_Rasmi_Kerajaan_dan_Swasta_Dikemaskini_pada_24_jun_2020

42-Ibadah Korban PKPP

43-Majlis Sosial_ 25 JUN 2020